22. settembre 2017 - 18:00
Umjetnička galerija Miodrag Dado Đurić
Condividi su:

Drugarice | venerdì, 22. settembre 2017

Pozivamo vas na otvaranje izložbe „DRUGARICE – Ženski pokret u Crnoj Gori 1943 – 1953“ koja istražuje i dokumentuje najznačajniji i najuzbudljiviji događaj u istoriji žena Crne Gore – poratni ženski pokret kada se, kroz ubrzanu emancipaciju, počeo uobličavati lik moderne žene.
Potreba da se oživi zatirano sjećanje na poratno nasljeđe ženskog pokreta i AFŽ-a motivisala je autorke izložbe Nataliju Vujošević i Natašu Nelević da pripreme ovu izložbu. Takođe, aktuelna feministička prestrojavanja i sve izraženija potreba da se diskusija o ženskom pitanju poveže sa širim političkim platformama danas ovo nasljeđe čini naročito značajnim, i to ne samo u crnogorskom kontekstu.
Izložba će biti otvorena u Umjetničkoj galeriji „Miodrag Dado Đurić“ 22. septembra u 18 sati.
Izložba se organizuje u okviru Inicijative za osnivanje Muzeja žena Crne Gore. Organizuju je NVO NOVA Centar za feminističku kulturu i NU Institut za savremenu umjetnost iz Cetinja, uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore, a u saradnji sa Narodnim muzejom Crne Gore.